Frågor och svar kring IMD El

Frågor och svar kring IMD El

Inför extrastämman kommer här svar på de frågor som hittills dykt upp gällande IMD El.

Vad är Individuell Mätning och Debitering? Jag har ju redan ett eget avtal och egen mätare!
Förkortningen IMD står för individuell mätning och debitering, och har som syfte att få ner kostnaderna för vår elkonsumption, och skapa medvetande om vår förbrukning. Istället för att varje lägenhet har sitt eget elavtal och betalar egen nätavgift, övertar föreningen den rollen och har ett gemensamt kontrakt. Du slipper få två olika fakturor och betalar mer direkt för din förbrukning. Föreningen blir storförbrukare och kan pressa priser på ett helt annat sätt. Efter en teknisk installation kan man läsa av sin elförbrukning direkt i datorn eller på en app med snabba uppdateringar.

Hur faktureras min el?
Debiteringen kommer att ske en gång per kvartal via månads-avierna från HSB. Det kan bli en viss eftersläpning (runt tre månader) mellan förbrukning och debitering.

Vad händer med mitt nuvarande avtal?
Det sägs upp centralt när allt är klart för att sätta igång. Du behöver inte göra något själv.

Kostar uppsägningen mig något?
Nej

Behöver jag teckna något nytt avtal?
Nej, föreningen levererar din el, mäter och debiterar den på månadsavgifts-avin.

Hur går installationen till?
En entreprenör kommer att byta ut elmätarna, vilket kommer innebära ett eller några få strömavbrott. Normalt sett ska inget behöva göras i lägnheterna, så ingen insläppning eller nyckelhantering behövs.

Vad kostar det mig?
Ingen installationskostnad, din kostnad för förbrukad el kommer att sjunka.

Hur mycket kommer min elkostnad sjunka?
Det beror på din förbrukning och hur bra ditt nuvarande avtal är, så det finns inget enkelt svar.

Vad kostar det för föreningen?
Vi investerar en knapp miljon, som kommer att betala sig för föreningen på ca 4-5 år.

Vad är fördelen för föreningen?
Lägre kostnader för medlemmar och förening. Skapar bättre förutsättning för installation av förnyelsebara energikällor.

Vad händer vid lägenhetsförsäljning?
Det blir enklare än tidigare. Eftersom elen debiteras på månadsavin behöver du bara rapportera tillträdesdatum så sköts resten automatiskt.