Elräkningar i Februari

Elräkningar i Februari

Som vi hoppas att alla vid det här laget vet, så kommer kostnaden för din lägenhets el-förbrukning från och med nu att finnas med på lägenhetens avgifts-avi.

Som du säkert också upptäckt, fanns det ingen el-avgift med på januari-avin 2020.
Orsaken till detta var att vi inte hunnit få alla rutiner på plats när den avin skrevs ut.

Rutinerna är nu på plats och för att du inte skall få en onormalt stor elräkning första gången, så har styrelsen beslutat att göra en särskild separat avgifts-avi för 4:e kvartalet 2019 som kommer att skickas ut snarast.