Gemensamt bredband: Start 1:a April!

Gemensamt bredband: Start 1:a April!

Nej, det är inte ett skämt. Preliminärt driftsättningsdatum för det nya gemensamma bredbandet är den första April. Det finns visserligen en liten risk att det kan uppstå förseningar, eftersom vår leverantör Ownit i sin tur är beroende av att Stokab ska leverera inkopplingen på rätt datum, men vi har satt datumet med två veckors marginal, så förhoppningsvis är risken ganska liten. Ni som vill kan därmed säga upp era nuvarande abonnemang till det datumet.

Innan driftsättningen kommer vi dels dela ut WiFi-routers till alla medlemmar, och sedan också hålla en medlemsträff där vi går igenom hur övergången kommer att gå till. Målet är att det ska bli max en dags avbrott för er som har Telias fiberabonnemang idag.

Vi kommer att ha öppet för alla medlemmar att hämta ut sina routers i styrelserummet på Trillans väg 2 vid följande tillfällen:

Söndag den 3e Mars kl 16:00 – 17:00
Torsdag den 7e Mars kl 19:00 – 20:00
Måndag den 11e Mars kl 19:00 – 20:00
Onsdag den 13e Mars kl 19:00 – 20:00

Det finns svar på de flesta frågorna kring det nya abonnemanget här. För att processen ska gå så fort och smidigt som möjligt vid dessa tillfällen är det bra om eventuella ytterligare frågor och diskussioner sparas till den gemensamma informationsträffen, som kommer att äga rum:

Torsdagen den 21 Mars kl 19:00 i festlokalen gård 9