Välkommen till BRF Uttern
i Jarlaberg, Nacka

Nära city - Nära naturen - Nära havet

NYHETER

All viktig information för medlemmar publiceras här. Informationsflödet finns också speglat i sociala medier.

NYHETER
BOKA LOKALER

Du kan nu boka festlokalerna och gästrummen direkt här.

LOKALBOKNING
FÖR MÄKLARE

Här samlar vi information som oftast efterfrågas av Fastighetsmäklare och nya köpare.

LÄS MER

Aktuella projekt

Här är några av de större projekt som är på gång inom föreningen för  närvarande.

HISSRENOVERING

Renovering av hissarna i höghusen pågår. Information lämnas löpande till berörda lägenheter av de entre­prenörer som utför arbetet.

ELEKTRICITET IMD

Genom att föreningen centralt köper in elektricitet och sedan debiterar varje hus­­håll individuellt (så kallad IMD, Individuell Mätning och Debitering)  kan vi sänka medlemmarnas el-kostnader.

BREDBAND

Föreningen har efter 5 år enligt avtal övertagit ägandet av det fibernät som Telia installerat. Det ger oss möjlighet att göra en central upphandling av bred­band som blir väsentligt mer kostnads­effektiv än de alternativ du som medlem hittills haft.

Om föreningen

Brf Uttern bildes 14 februari 1986. 

Föreningens fastighet byggdes 1988-1990. Fastigheten om­fattar för när­varande 195 bostads­rätts­lägen­heter och 261 med­lemmar inklusive HSB Stockholm och Nacka Kommun.

Bostadsrättsföreningarna i Jarlaberg driver till­sammans en sam­fällig­het som hanterar gemen­samma ange­lägen­heter som  t ex garage, park/träd­gårdar, sop­hantering och snö­röjning.

KONTAKTINFO FÖR STYRELSE, FÖRVALTNING OCH FELANMÄLAN